Baile | Eolas | Déan Teagmháil Linn

An Chomhairle Ealaíon Playography In English

Compántais

An Comhar Drámaíochta

Forbhreathnú

  • Cur Síos

    An Comhar Drámuíochta, Baile Átha Cliath (1923-1942). Iarracht a bhí sa Chomhar Drámuíochta chun amharclannaíocht na Gaeilge a athsheoladh i mBaile Átha Cliath agus gluaiseacht na drámaíochta Gaeilge a chomhordú ar fud na hÉireann. In ainneoin fóirdheontas stáit a bheith aige ó dheireadh 1924, ba é dícheall an Chomhair agus a chéad léiritheora, Gearóid Ó Lochlainn é, léirithe de chuid 'Aisteoirí Átha Cliath' a chur ar siúl in Amharclann na Mainistreach oíche amháin sa mhí, ó Fómhar go Bealtaine, sna blianta tosaigh dó. Ó dheireadh na 1920í, d’aistrigh an Comhar go dtí an Phéacóg i dtosach, agus go hAmharclann an Gheata ansin agus ar ais go dtí an Phéacóg de réir mar a d’fhéach sé le cur le líon na léirithe a thugadh sé do dhrámaí. Sa tréimhse sin, ba iad Piaras Béaslaí is Micheál Mac Liammóir ba mhó a tharraing cúram na léiritheoireachta orthu féin. Faoi lár na 1930í tar éis do mheath a bheith tagtha ar obair an Chomhair, rinneadh an obair a atheagrú ó bhonn agus ceanglaíodh gasraí drámaíochta eile leis. Ba iad na buíonta comhcheangailte agus An Fhoireann Thofa de chuid an Chomhair a chuir na léirithe ar siúl idir 1936 agus 1942. Cé gur éirigh leis an gComhar Drámuíochta liosta fada de dhrámaí nua a stáitsiú, theip air amharclann dá chuid féin a fháil. Tháinig deireadh leis mar fhiontar neamhspleách sa bhliain 1942 nuair a tháinig sé faoi choimirce Amharclann na Mainistreach agus nuair a bronnadh a fhóirdheontas le haghaidh léirithe Gaeilge ar an Mainistir.

New Irish Plays Produced By

Teideal an Dráma Drámadóir
A Chéud Bhean Pádraic Ó Conaire Pádraic Ó Conaire
Bunaithe ar an ngearrscéal 'Rún an Fhir Mhóir'
Ag an Telefón Risteárd Ó Foghludha André De Lorde
Ag Suirghe leis an mBaintreach Risteárd Ó Foghludha Constance Powell-Anderson
Aistriúchán ar 'The Courting of the Widow Malone' (1922)
Aintí Bríd Annraoi Saidléar
Aintín Peadar Mac Fhionnlaoich
Aistriúchán ar an mbunsaothar le Liam Ó Mathghamhna
Aiséirghe Pádraig Ó Domhnaill Daniel Corkery
Aistriúchán ar 'Resurrection' (1918)
An Ball Dubh Mícheál Ó Siochfhradha
An Bhean Chródha Piaras Béaslaí
An Bhean Dhochomhairlighthe Liam Ó Domhnaill
An Bheidhlín Buadha Risteárd Ó Foghludha Francois Coppée
Aistriúchán ar 'Le Luthier de Crémone' faoin ainm cleite Fiachra Éilgeach.
An Bheirt Aodhairí Tomás Ó hÉighneacháin Gregorio Martinez Sierra
Aistriúchán ar 'Los Pastores'(1913)
An Bunán Buidhe Risteárd Ó Foghludha Daniel Corkery
Aistriúchán ar 'The Yellow Bittern'(1920)
An Chairrfhiadh i Sáinn Peadar Mac Fhionnlaoich T.C. Murray
Aistriúchán ar 'A Stag at Bay'(1934)
An Cheist Chinneamhnach Gearóid Ó Lochlainn Arthur Schnitzler
Sliocht aistrithe ó 'Anatol' (1883)
An Chlósgríobhaí Leon Ó Broin
An Chúis Dlighe Liam Ó Rinn Roderich Benedix
Aistriúchán ar 'Der Prozess' (foilsithe 1900)
An Cleachtadh Deiridh Mícheál De Paor
An Cleamhnas Douglas Hyde (Dubhghlas de hÍde)
An Cosán Séamus de Bhilmot
An Craipí Óg Muiris Ó Catháin
An Danar Piaras Béaslaí
An Dealbh Daithí Ó hUaithne
Chomhscríobh Síghle, a bhean an dráma seo.
An Fear ar an gCasán Leon Ó Broin
Aistriúchán ar 'The Man on The Kerb' le Alfred Sutro
An Fear as Buenos Aires Piaras Béaslaí
An Fear Fóghraidheachta Piaras Béaslaí
An Fheilm Seán Ó hÓgáin
An Fóghmhar Tomás Ó Ceallaigh
D'úsaid sé an t-ainm cleite Íbh Máine. Chuir G Ó Lochlainn leis an script freisin.
An Geocach Duine Uasail Máire Ní Shíthe Molière
Aistriúchán ar 'Le Bourgeouis Gentilhomme' (1670)
An Gníomh Mícheál Ó Séaghdha
An Grádh agus an Garda Máiréad Ní Ghráda
An Liúdramán Eoghan Ó Neachtain Rutherford Mayne
Aistriúchán ar 'The Drone'(1908)
An Luch Tuaithe Séamus Ó hAodha (1)
An Mhallacht Leon Ó Broin
An Mhuir Seán Tóibín John Millington (J.M.) Synge
Aistrithe ó "Riders to the Sea" (1904)
An Murlán Práis Eoghan Mac Giolla Bhríde Matthew Boulton
Aistriúchán ar 'The Brass Doorknob' (1926)
An Oíche Úd i mBeithil Leon Ó Broin
An Páistín Fionn Seosamh Mac Grianna Lennox Robinson
Aistriúchán ar 'The Whiteheaded Boy' (1916)
An Phíb Fé Sna Bántaibh Risteárd Ó Foghludha T.C. Murray
Aistriúchán ar 'The Pipe in the Fields' (1927)
An Ráidhteas Oifigeamhail Séamus de Bhilmot
An Saoghal Eile Liam Gógan
An Sár-Ghadaí Gearóid Ó Lochlainn Matthew Boulton
Aistriúchán ar 'The Burglar and The Girl' (1926)
An Sár-Ghadaithe Eoghan Mac Giolla Bhríde Matthew Boulton
Aistriúchán ar 'The Burglar and The Girl' (1926)
An Sotach agus a Mháthair Pádraig Ó Siochfhradha
D'úsáid sé an t-ainm cleite 'An Seabhac'
An Stailc Proinnsias Mac Casarlaigh
An t-Earrach Séamus Mac Cormaic T.C. Murray
Aistriúchán ar 'Spring' (1918)
An Talamh Tadhg Ó Donnchadha Padraic Colum
Aistriúchán ar 'The Land'
An tÉirighe Amach Gearóid Ó Lochlainn
An Turas Go dtí an Eilbhéis Seán Ó Foghludha Eugène Labiche
Aistriúchán ar 'Le Voyage de Monsieur Perrichon' (1860)
An Udhacht Máiréad Ní Ghráda
Bunaithe go scaoilte ar cheoldráma 'Gianni Schicchi' le Puccini
Aon-Mhac Aoife Alban Mícheál Ó Siochfhradha
Ar Maidin Go Moch Micheál Mac Liammóir Eugene O'Neill
Aistriúchán ar 'Before Breakfast' (1916)
Athbharra Mícheál Ó Siochfhradha T.C. Murray
Aistriúchán ar 'Aftermath' (1922)
Bean an Iasgaire Gearóid Ó Lochlainn T H Stafford
Aistriúchán ar 'The Fisherman's Wife' (1937)
Bean na Gruaige Duibhe Micheál Mac Liammóir Sacha Guitry
Aistriúchán ón bhFraincis
Blúire Páipéir Piaras Béaslaí
Brostuigh don Phósadh Annraoi Saidléar
Buaidh an Ultaigh Séamus Ó Néill
Cá bhFios Dúinn Labhrás Mac Brádaigh
Caipín na nGuidhe Duine de chuid Siúracha na Trócaire a rinne an t-aistriúchán; ní fios cé chum an bunleagan.
Casadh an Rotha Séamus de Bhilmot
Céad Bliain D'Aois Tomás Ó hÉighneacháin Juaquín Álvarez Quintero
Aistriúchán ar 'El Centenario'(1909)
Ceithre Géaga Glasa Edward Golden
D'úsáid sé an t-ainm cleite 'An Fiolar Órdha' don dráma seo.
Clann na Gealaighe Leon Ó Broin Martin Flavin
Aistriúchán ar 'Children of the Moon' (1923)
Cliamhain Isteach Diarmuid Ó Súilleabháin (1)
Scríobh sé faoin ainm cleite Diarmuid Ó Duibhne.
Coimhdire an Bhainrighne Risteárd Ó Foghludha Gregorio Martinez Sierra
Aistriúchán ar 'El Enamorado'(1912)
Comhrac Éinfhir Risteárd Ó Foghludha Piaras Béaslaí Richard Brinsley Sheridan
Sliocht aistrithe ó 'The Rivals' (1775)
Cor in Aghaidh an Chaim Mícheál Breathnach
Cótaí Móra Gearóid Ó Lochlainn
Cruadhchás na mBaitsileirí Úna Bean Uí Dhiosca
Athchóirithe ón nGearmáinis. Ní fios cé scríobh.
Cúigeachas Piaras Béaslaí
Cúrsaí Cleamhnais Muiris Ó Catháin Anton Chekhov
Aistrithe ó 'The Proposal'(1889)
Dáil na mBan Pádraig Ó Siochfhradha
Déamar agus a Bhean Séamus de Bhilmot
Dearg Ár Dá Thionnscnamh Tomás de Bhial Evan John
Aistriúchán ar 'Prelude to Massacre'(1937)
Deire an Leabhair Gearóid Ó Lochlainn Henry Meyers
Aistriúchán ar 'The End of the Book'
Dia 'Á Réidhteach Mícheál Ó Siochfhradha
Dorchadas Liam O'Flaherty
Draoidheacht Chaitlín Mícheál Breathnach
Dúnmharbhughadh Máire Ní Chinnéide
Éirghe Anairde Tadhg Ó Scanaill
Eiséirghe Dhonncha Pádraig Ó Siochfhradha Seamus MacManus
Aistriúchán ar 'The Resurrection of Dinny O'Dowd'
Fás Agus Feochadh Seán Ó Conchubhair
Fear an Sgéilín Grinn Piaras Béaslaí
Fear na Sainnte Máire Ní Dhábhoireann Molière
Aistriúchán ar 'L'Avare' (1668)
Feillebheart Risteárd Ó Foghludha Padraic Colum
Aistriúchán ar 'Betrayal' faoin ainm cleite Fiachra Éilgeach.
Fíoraon le Fiarán Risteárd Ó Foghludha Leo Tolstoy
Aistriúchán ón Rúisis
Fleá na Féinne Risteárd Ó Foghludha Alice Milligan
Aistriúchán ar 'The Last Feast of the Fianna' (1900)
Gealach na Fonnóide Mícheál Ó hAodha
Geamaireacht Droichid an Diabhail Liam Ó Briain Henrí Ghéon
Aistriúchán ar 'La Parade du Point-au-Diable' (1926)
Giolla an Amaráin Séamus Ó hAodha (1)
Greann Háthalába Gearóid Ó Lochlainn Lord Dunsany
Aistriúchán ar 'The Jest of Hahalaba' (1928)
Grianán na Seacht nEochrach Amhlaoibh Ó Loingsigh George M. Cohan
Aistriúchan ar 'Seven Keys to Baldpate'(1913)
Gruagach Dúr an Deagh-Chroidhe Maghnus Ó Domhnaill Carlo Goldoni
Aistriúchán ar 'Le Bourru bienfaisant' (1771)
Heirciléas Gearóid Ó Lochlainn Adolph Recke
Aistriúchán ón Danmhairgis
Ísliú Chun Buadha Piaras Béaslaí Oliver Goldsmith
Aistriúchán ar 'She Stoops to Conquer' (1773)
Lá na Paráide Gearóid Ó Lochlainn
Ba é seo an dráma deiridh a scríobh Ó Lochlainn don Chomhar Drámaíochta.
Labhartar Béarla Annseo Leon Ó Broin Tristan Bernard
Aistriúchán ar 'L'anglais tel qu'on le parle' (1899)
Laom-Luisne Fómhair Mícheál Ó Siochfhradha T.C. Murray
Aistriúchán ar 'Autumn Fire' (1924)
Lapa an Ápa Leon Ó Broin W.W. Jacobs
Aistrithe ó "The Monkey's Paw".
Liúdaighe Óg na Leargadh Móire Seán Ó Ceallaigh Seamus MacManus
Aistriúchan ar 'The Lad from Largymore'
Mícheál Máiréad Ní Ghráda Leo Tolstoy
Aistriúchán nua ar an athchóiriú Béarla (Miles Malleson,1928) ar an ghearrscéal Rúiseach 'What Men Live By' (1885)
Misneach Annraoi Saidléar
Múchadh an tSoluis Séamus de Bhilmot
Muir-Ghein Gearóid Ó Sléibhín
Na Cluig Proinsias Ó Míodhacháin
Aistriúchán ar 'Le Juif Polonais' (1867)le Erkmann-Chatrian.
Na Díbeartaigh ó Shean-Shasana Seán Ó Ciarghusa
Scríofa faoin ainm cleite 'Marbhán'.
Na Fearachoin Gearóid Ó Lochlainn
Na Gaduithe Gearóid Ó Lochlainn
Na Lóisdéirí Aindrias Ó Cuinn Fand O'Grady
Aistriúchán ar 'Apartments' (1923)
Námhaid don Phobal Gearóid Ó Lochlainn Henrik Ibsen
Aistriúchan ar 'En Folkefiende'(1882)
Ní Chuireann Siad Síol Séamus Ó Néill
Ní Mar Síltear Bítear Leon Ó Broin Eliot Crawshay-Williams
Aistriúchán ar 'E. & O.E'
Niamh Chinn Óir Shán Ó Cuív
Ó Failbhe Mór Seán Tóibín Daniel Corkery
Aistriúchán ar 'Clan Falvey' (1920)
Oidhche sa Tábhairne Annraoi Saidléar
Píosam Pósam Diarmuid Ó Seaghdha
Réidhteach na Ceiste Pádraig Ó Bróithe
Rogha an Dá Dhíogh Leon Ó Broin
Ruairí Réamhráidhte Leon Ó Broin John Brandane
Aistriúchán ó Ghaidhlig na hAlban ar an dráma 'Ruaridh Roimh-Ainmichte'
Scapin na gCleas Tomás Ó hÉighneacháin Molière
Aistriúchán ar 'Les Fourberies de Scapin' (1671)
Seachain an Dathadóireacht Liam Ó Briain René Fauchois
Aistriúchán ar 'Prenez garde à la peinture'
Sean-Mhaighréad Gearóid Ó Lochlainn Kenneth Sarr
Aistriúchán ar 'Old Mag' (1924)
Seasg Risteárd Ó Foghludha Constance Powell-Anderson
Aistriúchán ar 'Barren' (1928)
Sgéal an Tighe Máire Ní Chinnéide
Sgoil an Scannail Mícheál Ó Siochfhradha Richard Brinsley Sheridan
Aistriúchán ar 'The School for Scandal' (1777)
Siamsa Gaedhael Leon Ó Broin
Sinéad Risteárd Ó Foghludha
Aistrithe ón mbunsaothar 'Jean' le Donald Colquhoun
Suantraigh na hAoise Seo Mícheál Ó hAodha
Aistriúchán ar 'The Twentieth Century Lullaby' le Cedric Mount.
Taidhreamh Seán Ó Conchubhair
Taidhreamh Oidhche Lughnasa Pádraig Ó Catháin Gregorio Martinez Sierra
Taointe Craorach Risteárd Ó Foghludha J.J. Bell
Aistriúchán ar 'Thread O'Scarlet (1923)
Tar Éis an Aifrinn Cyril Cusack
Tart Diarmuid Ó hAlmhain J.J. Bell
Aistriúchán ón mBéarla
Troid Shán Ó Cuív
Uaigneas an Ghleanna Risteárd Ó Foghludha John Millington (J.M.) Synge
Aistriúchán ar 'In The Shadow of the Glen' (1903)
Urdhubhadh na Gealaighe Mícheál Ó Séaghdha