CREIDIÚINTÍ

Institiúid Téatair na hÉireann a chruthaigh, a léirigh agus a bhainistíonn PLAYOGRAPHYIreland. Féachann Institiúid Téatair na hÉireann (ITÉ) le heagraíocht acmhainne atá oiriúnach don aonú haois is fiche a chruthú, eagraíocht ina n-aithnítear éachtaí ealaíontóirí amharclainne na hÉireann i ngach gné den chleachtas amharclainne agus spriocanna na n-ealaíontóirí sin feasta. Tá líonrú, soláthar eolais agus uirlisí taighde ar líne ceaptha ag ITÉ agus is príomheagraíocht acmhainne í anois don amharclannaíocht in Éirinn. Is é misean ITÉ deiseanna a chruthú thar lear agus acmhainní a neartú anseo in Éirinn d'ealaíontóirí amharclainne, do chompántais, d'ionaid agus d'fhéilte.

Comhstiúrthóirí

Siobhán Bourke & Jane Daly

Bainisteoir Ginerálta

Eláine Donnelly

Comhardaitheoir Cláir

Leigh Hussey

Riarthóir

Katherine Murphy

Taighdeoir/Eagarthóir Playography

Claire Keogh

Taighdeoirí

Niall Ó Siadhail 
Nóra Nic Con Ultaigh 
Aoileann Ní Riain 
Aifric Mac Aodha
Nóra de Buiteléir

Eagarthóir Comhairleach

Pádraig Ó Siadhail

Eagarthóir

Anna Bale

Painéal Comhairleach

Deirdre Davitt
Tony Ó Dálaigh 
Mairéad Ní Chinnéide

Iarstiúrthóir Playography

Caroline Williams (2004-2008)

Tá Institiúid Téatair na hÉireann maoinithe ag An gComhairle Ealaíon, agus faigheann sé maoiniú ar bhonn tionscadail ó Culture Ireland agus ó Fhoras na Gaeilge. Tá PLAYOGRAPHYIreland curtha i gcrích de bharr tacaíochta ón gComhairle Ealaíon agus ó Fhoras na Gaeilge.