Baile | Eolas | Déan Teagmháil Linn

An Chomhairle Ealaíon Playography In English

Beartas Príobháide

Ba cheart do chuairteoirí a thugann cuairt ar an suíomh gréasáin a bheith ar an eolas go bhfuil dhá leibhéal eolais a d’fhéadfaí a choimeád mar gheall ar do chuairt. An chéad leibhéal ná eolas staitistiúil agus eolas anailíseach a bhailítear ar bhonn comhiomlán i dtaobh gach brabhsálaí a úsáideann an suíomh, agus an dara leibhéal is ea eolas pearsanta nó sonrach a bhailítear i dtaobh cuairteoirí ar leith a thugann an t-eolas sin dúinn go toiliúil.

Bailítear an t-eolas staitistiúil agus anailíseach trí oibriú caighdeánach ár bhfreastalaithe idirlín agus ó logleabhair agus ó “fhianáin”. De ghnáth oibríonn fianáin trí uimhir ar leith a shannadh do gach cuairteoir. Ba cheart do chuairteoirí a bheith ar an eolas nach bhfuil smacht ag Institiúid Téatair na hÉireann ar úsáid fianán ná ar an úsáid a bhaineann tríú páirtithe, ar nós lucht fógraíochta nó páirtithe a óstálann sonraí thar ceann ITÉ, as an eolas a fhaightear uathu. Slí shimplí amháin ar féidir cosc a chur le fianáin ná dul chuig an áis a fhaightear ar fhormhór na mbrabhsálaithe gréasáin, a chumasaíonn don úsáideoir fianáin a ghlacadh nó a dhiúltú. Meabhraítear do chuairteoirí, áfach, go bhféadfadh fianáin áirithe a bheith riachtanach chun eolas a sholáthar do chustaiméirí ar shlí shaincheaptha.

Ar fud an tsuímh ghréasáin seo beidh deis agat eolas mar gheall ort féin a chur chugainn, más mian leat, ar na leathanaigh ‘Déan teagmháil linn’ agus in áiteanna eile mar ar féidir leat ríomhphoist a sheoladh chugainn, bróisiúr a lorg, dul isteach i gcomórtas nó freagra a thabhairt ar aon tionscnamh eile. Beidh roinnt eolais phearsanta á chur ar fáil agat dúinn má thoilíonn tú a bheith rannpháirteach in aon cheann díobh sin. Ní úsáidfidh Institiúid Téatair na hÉireann an t-eolas sin ach amháin:

(a) chun na críocha dár sholáthair tú é;

(b) chun críocha fíorúcháin agus anailís staitistiúil;

chun sonraí a sholáthar duit i dtaobh táirgí, seirbhísí, comórtais nó tionscnaimh arna soláthar nó arna n-eagrú ag Institiúid Téatair na hÉireann nó ag aon cheann dá chuideachtaí gaolmhara nó ag aon tríú pháirtí a roghnóimis agus ar dóigh linn go gcuirfeá spéis ann, ach amháin má thug tú le fios roimh ré nach mian leat an t-eolas sin a fháil.

Má chuireann tú sonraí cárta creidmheasa ar fáil dúinn, ní úsáidfear iad ach amháin chun clárú nó ceannach a chur i gcrích. Ní stóráiltear sonraí aon chárta creidmheasa ar an suíomh gréasáin nó ag Institiúid Téatair na hÉireann.